ביטוח משלוח ימי

ביטוח משלוח ימי

פוליסת ביטוח על משלוח ימי מעניקה כיסוי אופטימאלי מפני סיכונים להם חשופים המטען, הציוד או הרכוש. פוליסת הביטוח תקפה בעת שינוע המטען והיא מהווה חלק חשוב מהפעילות העסקית של ייבוא ויצוא מטענים. הצורך בפוליסה נובע ממורכבות שרשרת האספקה: בניגוד לפעולות לוגיסטיות המתבצעות על היבשה או בין גורמים מקומיים, במהלך שילוח בינלאומי על ידי משלוח ימי מתקיימת שרשרת גלובאלית בה מעורבים מחסנים, מובילים, תחנות מכס ועוד. מעבר לכך, יש להבין את הצורך של היבואן מול הצורך של היצואן. בעוד היבואן מתעניין לגבי ביטוח משלוח ימי על מנת להבטיח כי הסחורה עליה שילם אכן מגיעה ליעדה בשלום, ליצואן יש אינטרס הפוך. מטרתו היא להשתמש בפוליסת הביטוח על מנת לשמור על הרכוש תקין ונטול נזקים עד קבלת התשלום המלא.


פוליסת ביטוח ימי חשובה עבור כל סוגי המטענים והיא אינה מגבילה את היבואן או היצואן. ראשית, הגורמים הלוגיסטיים המעורבים בתהליך השינוע או המשלוח הימי מוגנים מפני תביעות נזיקין. הגנה זו ניתנת מתוקף אמנות בינלאומיות ומטרתה היא להבטיח שרשרת לוגיסטית רציפה. מצד שני, משמעות ההגנה היא אחריות מינימיאלית לחלוטין על נזקים הנגרמים למטען. רק לעיתים רחוקות ניתן פיצוי חלקי או מלא על הנזק הנגרם לרכוש. שנית, יש הרבה עסקאות סחר בהן תנאי המכר משתנים. הסיכון עובר בין היבואן ליצואן ופוליסת הביטוח מגדירה היכן בדיוק עובר הנטל, מי אחראי על מה במסגרת תהליך השינוע ומי יכול לקבל את הפיצוי במקרה של נזקים. האפשרות האטרקטיבית בהקשר הזה היא לרכוש פוליסת ביטוח כללית שאינה כפופה לתנאי המכר. פוליסה כזו מכסה את המשלוח הימי מתחילתו ועד סופו.


אופציות לכיסוי במסגרת פוליסת הביטוח


באופן עקרוני, פוליסה על ביטוח משלוח ימי תקפה גם לגבי מתקנים אוויריים ויבשתיים. היא מבטחת את המטען בלבד וכוללת נזק ישיר, פיזי ולא עקיף. הנוסח המדויק של הכיסוי מופיע בתנאי הפוליסה עליהם כדאי לעבור יחד עם איש מקצוע אמין. ביטוח ימי אינו כפוף לחוק חוזה הביטוח אולם הפוליסה בהחלט עולה בקנה אחד עם הדין והנוהג האנגלי. מבחינת אופציות הכיסוי, הפוליסה תקפה מהרגע שהטובין עוזבים את מקום האחסנה כפי שצוין בפוליסה.
 

האופציה הראשונה היא לכסות את המטען עד שהוא מגיע למחסן סופי, עם מסירתו ללקוח או בעת הגעה לכל מקום אחר כפי שמצוין באופן מדויק בפוליסה. האופציה השנייה היא לכסות את המטען עד שהוא מגיע לכל מקום בו בוחר בעל הפוליסה. אופציה זו מתאימה לבעלי פוליסה המעוניינים לשנע את המטען באופן ימי לתחנה שהיא אינה חלק מהמהלך הרגיל של העסקים. המסמכים להגשת התביעה דומים בשתי האופציות ובין היתר כדאי להזכיר מה הם כוללים.


בעל הפוליסה יכול להגיש תביעה רק במידה והוא מצרף חשבון ספק, מפרט אריזה, שטר מטען, העתקי התכתבות, תעודת ביטוח מקורית, מכתב תביעה מפורט ודו"ח שמאי. ההמלצה היא לבטח בעיקר מוצרים גניבים אך לכלול בתוך הפוליסה גם מוצרים רגישים, שבירים או חפצים הדורשים טיפול מיוחד. רוסיה, מדינות אפריקה ומדינות ערב דורשות גם הן קונספט ספציפי של פוליסת ביטוח. הצורך בפוליסה רלוונטי בכל העולם וברור במיוחד ביעדים אלו.