הובלות במסגרת החוק

הובלות במסגרת החוק

כל אחד מאיתנו, לפחות פעם אחת בחיים היה צריך לשנע ולהוביל משהו גדול ממקום למקום. בין אם זה היה מעבר דירה שכלל אחסנת תכולת דירה, מעבר משרד או סתם חפץ גדול שהצריך שינוע על ידי משאית, כמו פסנתר למשל. חשוב לדעת כי הובלה של בית או משרד או אפילו של חפצים יקרי ערך איננה דבר של מה בכך ומאחוריה קיימת אופרציה שלמה. חברת הובלה טובה עובדת כמו כלי משומן היטב, אחרת עלולים להיווצר קשיים בדרך.

אחד הדברים שלא ניתן להקל בו ראש הוא כי לאותו הנהג הנוהג ברכב המסחרי יהיה רשיון המתאים לכך. למען הנוחות הבאנו לפניכם את חוק שירותי הובלה שנחקק בכנסת בשנת 1977. החוק מיועד להקל ולהגן על כל מי שזקוק לשירותי הובלה. זאת על מנת להגביר את הבטיחות הנדרשת במהלך ההובלה עצמה וליצור כמה שפחות אפשרויות לתקלות ותאונות:

רשיון לנהג 

הנהג ברכב המסחרי, מחויב כי יהיה בעל רשיון מוביל, גם אם הוא מוביל סחורה ללא תשלום. דהיינו, לא מקבל עליה תגמול. רישיון המוביל יינתן לנהג רק לאחר שהוא עמד במספר תנאים הנדרשים לצורך כך: הנהג חייב לעבור הכשרה מקצועית מתאימה לסוג הרכב בו ינהג ולסוג המטען אותו הוא יוביל. בנוסף, ההכשרה צריכה לכלול עוד הדרכות שונות ובינהן הדרכה בדבר ציוד ומתקנים מתאימים, שירותי התחזוקה הנדרשים לרכב ועוד.

רשיון לרכב המסחרי

כל רכב מסחרי המספק שירותי הובלה, חובה כי יקבל רשיון עבור השירות אותו הוא מספק. חובת הרישיון היא לגבי כל רכב מסחרי, בין אם הוא רכב משא, גורר, נתמך ועוד בתנאי שמשקל הרכב הוא 10,000 קילוגרמים ומעלה. הדבר שונה לגבי רכב מסחרי המוביל חומרים מסוכנים. על רכבים אלה חלה חובת רישיון מוביל גם אם משקל הרכב הוא מתחת ל 10,000 קילוגרמים מאחר וקיימת סכנה הקשורה להובלתם של חומרים מסוכנים.

דברים נוספים שלא כתובים בחוק אבל, הם נדרשים על ידי חברות הובלה יבשתיות, הם בדבר נסיונו המקצועי של הנהג. מאחר וחברות ההובלה מודעות לכך כי כל הובלה המתבצעת ברכבים המסחריים שלהם היא רגישה מאד עבור לקוחותיהם, חשוב לה לבצע את ההובלה על הצד הטוב ביותר. לכן, לחברות אלה חלק חשוב כי הנהג יהיה בעל נסיון נהיגה המאפשר את היכולת לצאת ממצבים שעלולים לגרום לתאונות דרכים. לכן, על פי רוב, ילקחו לתפקידי נהגים, רק כאלה שרשיון הנהיגה שלהם הוא בעל ותק, והיכולת שלהם לנהוג ברכבים כבדים היא מוכחת.

על פי רוב, נהג חדש, יתקשה לקבל את האישור לכך מאחר ונסיונו על הכביש הוא מועט. חברות ההובלה מבינות כי קיים צורך באדם בעל נסיון רב. לכן, נהגים חדשים וכאלה שאין להם מספיק ותק יאלצו להמתין ולרכוש ותק מספיק, בטרם יוכלו לנהוג ברכבי ההובלה.
לסיכום, הובלה של כל ציוד היא איננה עניין של מה בכך. חשוב כי לנהג יהיה את האישור במסגרת החוק ונסיונו יאפשר לו לנהוג ברכבים מסחריים.

הובלות במסגרת החוק

כל אחד מאיתנו, לפחות פעם אחת בחיים היה צריך לשנע ולהוביל משהו גדול ממקום למקום. בין אם זה היה מעבר דירה שכלל אחסנת תכולת דירה, מעבר משרד או סתם חפץ גדול שהצריך שינוע על ידי משאית, כמו פסנתר למשל. חשוב לדעת כי הובלה של בית או משרד או אפילו של חפצים יקרי ערך איננה דבר של מה בכך ומאחוריה קיימת אופרציה שלמה. חברת הובלה טובה עובדת כמו כלי משומן היטב, אחרת עלולים להיווצר קשיים בדרך.

אחד הדברים שלא ניתן להקל בו ראש הוא כי לאותו הנהג הנוהג ברכב המסחרי יהיה רשיון המתאים לכך. למען הנוחות הבאנו לפניכם את חוק שירותי הובלה שנחקק בכנסת בשנת 1977. החוק מיועד להקל ולהגן על כל מי שזקוק לשירותי הובלה. זאת על מנת להגביר את הבטיחות הנדרשת במהלך ההובלה עצמה וליצור כמה שפחות אפשרויות לתקלות ותאונות:

רשיון לנהג 

הנהג ברכב המסחרי, מחויב כי יהיה בעל רשיון מוביל, גם אם הוא מוביל סחורה ללא תשלום. דהיינו, לא מקבל עליה תגמול. רישיון המוביל יינתן לנהג רק לאחר שהוא עמד במספר תנאים הנדרשים לצורך כך: הנהג חייב לעבור הכשרה מקצועית מתאימה לסוג הרכב בו ינהג ולסוג המטען אותו הוא יוביל. בנוסף, ההכשרה צריכה לכלול עוד הדרכות שונות ובינהן הדרכה בדבר ציוד ומתקנים מתאימים, שירותי התחזוקה הנדרשים לרכב ועוד.

רשיון לרכב המסחרי

כל רכב מסחרי המספק שירותי הובלה, חובה כי יקבל רשיון עבור השירות אותו הוא מספק. חובת הרישיון היא לגבי כל רכב מסחרי, בין אם הוא רכב משא, גורר, נתמך ועוד בתנאי שמשקל הרכב הוא 10,000 קילוגרמים ומעלה. הדבר שונה לגבי רכב מסחרי המוביל חומרים מסוכנים. על רכבים אלה חלה חובת רישיון מוביל גם אם משקל הרכב הוא מתחת ל 10,000 קילוגרמים מאחר וקיימת סכנה הקשורה להובלתם של חומרים מסוכנים.

דברים נוספים שלא כתובים בחוק אבל, הם נדרשים על ידי חברות הובלה יבשתיות, הם בדבר נסיונו המקצועי של הנהג. מאחר וחברות ההובלה מודעות לכך כי כל הובלה המתבצעת ברכבים המסחריים שלהם היא רגישה מאד עבור לקוחותיהם, חשוב לה לבצע את ההובלה על הצד הטוב ביותר. לכן, לחברות אלה חלק חשוב כי הנהג יהיה בעל נסיון נהיגה המאפשר את היכולת לצאת ממצבים שעלולים לגרום לתאונות דרכים. לכן, על פי רוב, ילקחו לתפקידי נהגים, רק כאלה שרשיון הנהיגה שלהם הוא בעל ותק, והיכולת שלהם לנהוג ברכבים כבדים היא מוכחת.

על פי רוב, נהג חדש, יתקשה לקבל את האישור לכך מאחר ונסיונו על הכביש הוא מועט. חברות ההובלה מבינות כי קיים צורך באדם בעל נסיון רב. לכן, נהגים חדשים וכאלה שאין להם מספיק ותק יאלצו להמתין ולרכוש ותק מספיק, בטרם יוכלו לנהוג ברכבי ההובלה.
לסיכום, הובלה של כל ציוד היא איננה עניין של מה בכך. חשוב כי לנהג יהיה את האישור במסגרת החוק ונסיונו יאפשר לו לנהוג ברכבים מסחריים.