האם יש צורך לבטח את הציוד באחסנה?

כמשוער, רבים מאתנו מכירים את המצב, שבו גם כאשר אנחנו משקיעים את מרב המאמצים ואת מיטב היכולת לא די בהם. כך, בתחומים רבים בחיים. גם אם וכאשר אנחנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות, כנדרש וכמתחייב, ומבצעים את כל הפעולות האמורות להבטיח כי לא יאונה לרכוש שלנו כל רע וכי הוא יישמר, מוגן לבטח, במקום בטוח ומאובטח- חרף כל אלה עלולה לקרות תקלה לא צפויה ( כטבען וכמהותן של תקלות, שהן כמעט תמיד לא צפויות) והרכוש היקר לנו עלול להיפגע ולהינזק קשות כתוצאה ממעבר דירה או שילוח סחורות המכיל בתוכו את נושא אחסנת הציוד. בהעדר ביטוח אנחנו נשלם ביוקר רב, לא אחת- כבד מנשוא.
ביטוח ציוד אינו מונע את הנזק העלול להיגרם לו, אם במזיד (חלילה) או אם בשוגג אבל  הוא מעניק שקט נפשי לבעל הציוד מעצם הידיעה כי הציוד היקר לא רק מאובטח אלא מבוטח.
כאשר מאחסנים ציוד במתחם לוגיסטי של חברה המעמידה לרשות שוכרי מחסנים לאחסון תכולה של בית, משרד, מפעל, מוסד ציבורי או כל ציוד של גורם כל שהוא, באופן טבעי מתקיימים תנאי סף הכרחיים להגברת הסיכוי כי הציוד יישמר בתנאים מיטביים, כאשר הוא מפוקח ומבוקר הן על ידי אמצעי אבטחה אלקטרוניים והן באמצעות שמירה של שומרים.
ועדיין, גם בהינתן עובדה זו, תמיד עלולה לקרות תקלה- אש או הצפה, ואולי, כנגד רוב הסיכויים חבלה או גנבה- ואז יש צורך להפעיל את פוליסת הביטוח כדי לקבל פיצוי על הנזק שנגרם. העדר פוליסת ביטוח מעמיד את בעלי הציוד במצב קשה ביותר.

התשובה פשוטה

התשובה המתבקשת, הטבעית, לשאלה שבכותרת היא – אחת ויחידה- חיובית. ודאי שיש צורך. צורך חיוני. צורך דחוף. ככל שהציוד רב ויקר יותר, כך, בהתאמה, גובר הצורך לבטח אותו כי יש הרבה מה להפסיד אם וכאשר הוא יינזק.
לפני שאתם עורכים ביטוח, חשוב לקחת הצעות מחיר מחברות ביטוח אחדות ולקרוא בעיון ובקפידה  גם את האותיות הקטנות, כדי להיות בטוחים כי הכיסוי הביטוחי נותן לכם מענה מספק.
חשוב שייאמד הערך של הציוד  בקפידה כדי לתת מענה ביטוחי שיהלום את ערכו. לביטוח הציוד אין כל קשר למידת האמון שאתם רוכשים לבעלי מתחם האחסון של הציוד או להערכתכם את הסיכוי או, אם לדייק- את הסיכון שציוד ייפגע ויינזק בתקופה שבה הוא יאוחסן במתחם החברה; הביטוח צריך להיעשות ולו רק מעצם קיומו של גורם אי-ודאות שעלול להשפיע על כולנו, בכל מקום, בכל זמן, בכל נושא ועניין.
כשם שאנשים עורכים ביטוח חיים, רכוש ודירה, כך, בהתאמה עליהם לבטח באופן טבעי ומתבקש כל תכולה שהם שולחים לאחסון לפרקי זמן שונים. הצורך בביטוח חיוני גם ואולי בעיקר משום שאין לכם קשר עין רציף עם הציוד שאינו מצוי ברשותכם ואין לכם יכולת לוודא כי הוא נשמר מכל משמר במשמורת הבטיחות שלכם, כשאתם בביתכם, וגם אז, כאמור, שום דבר לא בטוח ולכן חשוב לעשות ביטוח.

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

מידע נוסף

האם יש צורך לבטח את הציוד באחסנה?

כמשוער, רבים מאתנו מכירים את המצב, שבו גם כאשר אנחנו משקיעים את מרב המאמצים ואת מיטב היכולת לא די בהם. כך, בתחומים רבים בחיים. גם אם וכאשר אנחנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות, כנדרש וכמתחייב, ומבצעים את כל הפעולות האמורות להבטיח כי לא יאונה לרכוש שלנו כל רע וכי הוא יישמר, מוגן לבטח, במקום בטוח ומאובטח- חרף כל אלה עלולה לקרות תקלה לא צפויה ( כטבען וכמהותן של תקלות, שהן כמעט תמיד לא צפויות) והרכוש היקר לנו עלול להיפגע ולהינזק קשות כתוצאה ממעבר דירה או שילוח סחורות המכיל בתוכו את נושא אחסנת הציוד. בהעדר ביטוח אנחנו נשלם ביוקר רב, לא אחת- כבד מנשוא.
ביטוח ציוד אינו מונע את הנזק העלול להיגרם לו, אם במזיד (חלילה) או אם בשוגג אבל  הוא מעניק שקט נפשי לבעל הציוד מעצם הידיעה כי הציוד היקר לא רק מאובטח אלא מבוטח.
כאשר מאחסנים ציוד במתחם לוגיסטי של חברה המעמידה לרשות שוכרי מחסנים לאחסון תכולה של בית, משרד, מפעל, מוסד ציבורי או כל ציוד של גורם כל שהוא, באופן טבעי מתקיימים תנאי סף הכרחיים להגברת הסיכוי כי הציוד יישמר בתנאים מיטביים, כאשר הוא מפוקח ומבוקר הן על ידי אמצעי אבטחה אלקטרוניים והן באמצעות שמירה של שומרים.
ועדיין, גם בהינתן עובדה זו, תמיד עלולה לקרות תקלה- אש או הצפה, ואולי, כנגד רוב הסיכויים חבלה או גנבה- ואז יש צורך להפעיל את פוליסת הביטוח כדי לקבל פיצוי על הנזק שנגרם. העדר פוליסת ביטוח מעמיד את בעלי הציוד במצב קשה ביותר.

התשובה פשוטה

התשובה המתבקשת, הטבעית, לשאלה שבכותרת היא – אחת ויחידה- חיובית. ודאי שיש צורך. צורך חיוני. צורך דחוף. ככל שהציוד רב ויקר יותר, כך, בהתאמה, גובר הצורך לבטח אותו כי יש הרבה מה להפסיד אם וכאשר הוא יינזק.
לפני שאתם עורכים ביטוח, חשוב לקחת הצעות מחיר מחברות ביטוח אחדות ולקרוא בעיון ובקפידה  גם את האותיות הקטנות, כדי להיות בטוחים כי הכיסוי הביטוחי נותן לכם מענה מספק.
חשוב שייאמד הערך של הציוד  בקפידה כדי לתת מענה ביטוחי שיהלום את ערכו. לביטוח הציוד אין כל קשר למידת האמון שאתם רוכשים לבעלי מתחם האחסון של הציוד או להערכתכם את הסיכוי או, אם לדייק- את הסיכון שציוד ייפגע ויינזק בתקופה שבה הוא יאוחסן במתחם החברה; הביטוח צריך להיעשות ולו רק מעצם קיומו של גורם אי-ודאות שעלול להשפיע על כולנו, בכל מקום, בכל זמן, בכל נושא ועניין.
כשם שאנשים עורכים ביטוח חיים, רכוש ודירה, כך, בהתאמה עליהם לבטח באופן טבעי ומתבקש כל תכולה שהם שולחים לאחסון לפרקי זמן שונים. הצורך בביטוח חיוני גם ואולי בעיקר משום שאין לכם קשר עין רציף עם הציוד שאינו מצוי ברשותכם ואין לכם יכולת לוודא כי הוא נשמר מכל משמר במשמורת הבטיחות שלכם, כשאתם בביתכם, וגם אז, כאמור, שום דבר לא בטוח ולכן חשוב לעשות ביטוח.

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

מידע נוסף