השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

מסמכים להכנה לפני שילוח

אילו מסמכים יש להכין לפני שילוח בינלאומי

על מנת לוודא כי כל המסמכים הנדרשים לשילוח סחורות לחוץ לארץ מצויים בידיכם חשוב ליצור קשר עם חברת שילוח בין לאומי מקצועית, מורשה ומוסמכת לייצג לקוחות מול שלטונות המכס.
נהלי הסחר הבינלאומי מחייבים בקיאות בתהליכים ובניירת הנדרשת בכל אחד משלביהם. חשוב לציין, כי לכל מדינה יש חוקים ותקנות ייחודיים לה ולכן נדרשים ידע וניסיון. עם זאת, יש מסמכים תקניים, קבועים, אשר כל מי שעוסקים בתחום שילוח סחורות בינלאומי נדרשים למלא אותם.

1. חשבונית מסחרית – ובה תיאור מלא ומפורט של כל פריטי התכולה של המשלוח, הערך הכספי של כל אחד מהם והערך המצרפי הכולל שלהם. גם כאן חשוב לציין, כי מדינות מסוימות דורשות ומחייבות שימוש בחשבוניות המיוחדות להן.
2. תעודת מקור – מסמך (טופס) שבו מוצהר מה הוא המקור של כל פריטי התכולה. חשיבותה של תעודה זו נעוץ בכך שהיא תנאי הכרחי לשחרור הסחורה בנקודת המכס במדינה שאליה היא מיועדת. גם כאן עשוי להיות הבדל בין מדינות שונות, הואיל ובכל מדינה עשויים להיות חוקים ייחודיים לה המתבססים על מקור הפריטים.
עיניכם הקוראות רואות ועדות: לא מדובר במסמכים רבים ולכן חשוב שכל מסמך ימולא באופן יסודי ומוקפד; חשוב שלא יישמט שום פרט; חשוב שתתקיים הלימה בין מספר הפריטים לשווי הכספי שלהם ושווי הכספי הכולל יהיה מדויק.
כמו כן חשוב לוודא כי הסחורה בכלל והחפצים השבירים בה בפרט ייארזו באופן מקצועי שיהווה ערובה לשמירת החפצים בשלמותם במהלך השילוח שלהם.
חברת שילוח מעניקה מידע וייעוץ חשובים מאוד כשלעצמם, אבל התועלת העיקרית שלה הוא בטיפולה בהסדרת המסמכים הנדרשים לשילוח הסחורה מהארץ ולקליטתה בארץ היעד וההיפך. לשילוח בינלאומי כללים מחמירים ביותר ולכן חברות שילוח שבקיאות בכל הכללים לפני ולפנים עשויים להעניק לכם את השירות המקצועי המיטבי.
אם יידרשו מסמכים נוספים, חברת השילוח תיידע ותעדכן אתכם על אודותיהם.

חשיבותם של הפרטים הקטנים והמדויקים

מילוי נכון וקפדני של כל הפריטים יחסוך זמן וימנע אי הבנות ואי נעימות. טעות קטנה עלולה, חלילה, להחשיד אתכם  כמי שביצעו מעשה שלא ייעשה. איש מאתנו לא רוצה להיחשד כאדם שאינו שומר על החוק ואינו מתנהג על פי הכללים המקובלים והמחייבים.
שילוח בינלאומי הוא תחום המתנהל על פי כללים ונהלים מחייבים ומחמירים. כאשר אתם מפקידים את הסחורה שלכם בידיה האמונות של חברת שילוח בינלאומית מקצועית, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי כל התהליך יתבצע כהלכה וכי בכל שלב ב”שרשרת המזון” של תהליכי השילוח, שבו מעורבים עמילי מכס, סוכנים, סבלים, נהגים, מנופאים ועוד, הסחורה תטופל באופן מקצועי ומוקפד.
אם וכאשר מצויים בידיכם המסמכים הנדרשים כשהם ממולאים לפרטי פרטיהם בכל המידע החיוני הנדרש – אתם יכולים להיות רגועים כי הסחורה תישלח ותגיע ליעדה וניתן יהיה לשחרר אותה ללא עיכובים.

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

מסמכים להכנה לפני שילוח

אילו מסמכים יש להכין לפני שילוח בינלאומי

על מנת לוודא כי כל המסמכים הנדרשים לשילוח סחורות לחוץ לארץ מצויים בידיכם חשוב ליצור קשר עם חברת שילוח בין לאומי מקצועית, מורשה ומוסמכת לייצג לקוחות מול שלטונות המכס.
נהלי הסחר הבינלאומי מחייבים בקיאות בתהליכים ובניירת הנדרשת בכל אחד משלביהם. חשוב לציין, כי לכל מדינה יש חוקים ותקנות ייחודיים לה ולכן נדרשים ידע וניסיון. עם זאת, יש מסמכים תקניים, קבועים, אשר כל מי שעוסקים בתחום שילוח סחורות בינלאומי נדרשים למלא אותם.

1. חשבונית מסחרית – ובה תיאור מלא ומפורט של כל פריטי התכולה של המשלוח, הערך הכספי של כל אחד מהם והערך המצרפי הכולל שלהם. גם כאן חשוב לציין, כי מדינות מסוימות דורשות ומחייבות שימוש בחשבוניות המיוחדות להן.
2. תעודת מקור – מסמך (טופס) שבו מוצהר מה הוא המקור של כל פריטי התכולה. חשיבותה של תעודה זו נעוץ בכך שהיא תנאי הכרחי לשחרור הסחורה בנקודת המכס במדינה שאליה היא מיועדת. גם כאן עשוי להיות הבדל בין מדינות שונות, הואיל ובכל מדינה עשויים להיות חוקים ייחודיים לה המתבססים על מקור הפריטים.
עיניכם הקוראות רואות ועדות: לא מדובר במסמכים רבים ולכן חשוב שכל מסמך ימולא באופן יסודי ומוקפד; חשוב שלא יישמט שום פרט; חשוב שתתקיים הלימה בין מספר הפריטים לשווי הכספי שלהם ושווי הכספי הכולל יהיה מדויק.
כמו כן חשוב לוודא כי הסחורה בכלל והחפצים השבירים בה בפרט ייארזו באופן מקצועי שיהווה ערובה לשמירת החפצים בשלמותם במהלך השילוח שלהם.
חברת שילוח מעניקה מידע וייעוץ חשובים מאוד כשלעצמם, אבל התועלת העיקרית שלה הוא בטיפולה בהסדרת המסמכים הנדרשים לשילוח הסחורה מהארץ ולקליטתה בארץ היעד וההיפך. לשילוח בינלאומי כללים מחמירים ביותר ולכן חברות שילוח שבקיאות בכל הכללים לפני ולפנים עשויים להעניק לכם את השירות המקצועי המיטבי.
אם יידרשו מסמכים נוספים, חברת השילוח תיידע ותעדכן אתכם על אודותיהם.

חשיבותם של הפרטים הקטנים והמדויקים

מילוי נכון וקפדני של כל הפריטים יחסוך זמן וימנע אי הבנות ואי נעימות. טעות קטנה עלולה, חלילה, להחשיד אתכם  כמי שביצעו מעשה שלא ייעשה. איש מאתנו לא רוצה להיחשד כאדם שאינו שומר על החוק ואינו מתנהג על פי הכללים המקובלים והמחייבים.
שילוח בינלאומי הוא תחום המתנהל על פי כללים ונהלים מחייבים ומחמירים. כאשר אתם מפקידים את הסחורה שלכם בידיה האמונות של חברת שילוח בינלאומית מקצועית, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי כל התהליך יתבצע כהלכה וכי בכל שלב ב”שרשרת המזון” של תהליכי השילוח, שבו מעורבים עמילי מכס, סוכנים, סבלים, נהגים, מנופאים ועוד, הסחורה תטופל באופן מקצועי ומוקפד.
אם וכאשר מצויים בידיכם המסמכים הנדרשים כשהם ממולאים לפרטי פרטיהם בכל המידע החיוני הנדרש – אתם יכולים להיות רגועים כי הסחורה תישלח ותגיע ליעדה וניתן יהיה לשחרר אותה ללא עיכובים.