שטר מטען אווירי

היכרות עם ההבדלים בין שטרות מטענים יכולה להיות קריטית עבור יבואנים או יצואנים העושים שימוש בשירותי שילוח בינלאומי. שטר מטען ימי לדוגמא מחזיק במעמד חוקי של המחאה, לכן הסבתו לצד ג’ כלשהו מותנית בחתימת הסבה. מנגד, שטר מטען אווירי מתמקד בפרטי הטיסה והוא מתאים להובלת מטעני קונסולידציה. הוא מונפק על ידי המשלח וכפוף לאישור חברת התעופה. את השטר הזה ניתן לקבל רק לאחר שמהשלח משריין מקום בטיסה מסוימת, לתאריך ספציפי וליעד קבוע מראש. עם זאת, השטר מתאים ומיועד גם למטוס מטען וגם למטוס נוסעים.

כיצד מנפיקים ומזמינים שטר מטען אווירי?

יש להבחין בין הזמנת מקום עבור מטען לבין הנפקת השטר. ראשית, מטען קטן המיועד לטיסת נוסעים עלול לסבול לעיתים מדחייה עקב חוסר מקום. העדיפות של חברות התעופה האזרחיות היא עבור הנוסעים והציוד האישי שלהם. לפיכך בעת שילוח אווירי, ניתן לאחסן מטענים מסחריים בתוך המטוס האזרחי רק במידה ונותר מספיק מקום ורק אם המידות הן קטנות או בינוניות.

שנית, הזמנת מקום למטען יכולה להתבצע באמצעות הטלפון. יש למסור את פרטי המטען ולציין את הנפח, את המשקל, את סוגו וגם את המידות שלו. עם סיום תהליך ההזמנה ושריון המקום מקבל המשלח אישור ממוספר וממוחשב. באמצעות האישור הזה הוא יכול להנפיק שטר מטען אווירי על גבי ניירת מקורית של חברת התעופה מולה הוא מתנהל. התוקף המשפטי של שטר המטען חל רק עם קבלת המטען בשדה התעופה וטעינתו בפועל על גבי המטוס. רק מי שרשום בשטר המטען או נציג מוסמך מטעמו רשאי לפדות את המטען ביעד.

בכל הנוגע אל הנושא של הנפקת שטר מטען ראשי, חברת התעופה ממספרת אותו לפי קוד הכולל שטרי מטען פנימיים. שטר מטען פנימי מונפק רק על ידי המשלח או אחד מנציגיו, ב-12 עותקים וסטים הכוללים 3 טפסים מקוריים ועוד 9 העתקים. המקור שייך כל הזמן למוביל המטען, ליבואן וליצואן, בעוד ההעתקים מועברים אל גורמים נוספים ולתיוק מסודר לצרכי מעקב ופיקוח.

מהי אמנת ורשה ומה הקשר שלה לשטר מטען אווירי?

המעמד החוקי והמשפטי של שטר מטען אווירי נגזר מתוך אמנת ורשה. אמנה זו קובעת אילו פרטים חייבים להופיע על גבי השטר ומדגישה בעיקר את האינפורמציה הנדרשת לגבי תיאור הטובין, אופן האריזה, מצבם הכללי והצהרה לכך שההובלה כפופה להוראות האמנה ונתונה לאחריותו של המוביל. שטר מטען אווירי מהווה גם הוא מהבחינה הזו ראיה לכאורה לחוזה ההובלה ולעיתים מצוין בו כיצד שולמו דמי ההובלה.

אנחנו בחברת ס.א.מ יכולים ללוות אתכם בכל שלבי תהליך ההוצאה, ההזמנה, המילוי וההנפקה של שטר מטען אוויר. יש לנו ניסיון משמעותי בשירות כזה ולאורך השנים צברנו ידע מעשי מוכח.

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

מידע נוסף

שטר מטען אווירי

היכרות עם ההבדלים בין שטרות מטענים יכולה להיות קריטית עבור יבואנים או יצואנים העושים שימוש בשירותי שילוח בינלאומי. שטר מטען ימי לדוגמא מחזיק במעמד חוקי של המחאה, לכן הסבתו לצד ג’ כלשהו מותנית בחתימת הסבה. מנגד, שטר מטען אווירי מתמקד בפרטי הטיסה והוא מתאים להובלת מטעני קונסולידציה. הוא מונפק על ידי המשלח וכפוף לאישור חברת התעופה. את השטר הזה ניתן לקבל רק לאחר שמהשלח משריין מקום בטיסה מסוימת, לתאריך ספציפי וליעד קבוע מראש. עם זאת, השטר מתאים ומיועד גם למטוס מטען וגם למטוס נוסעים.

כיצד מנפיקים ומזמינים שטר מטען אווירי?

יש להבחין בין הזמנת מקום עבור מטען לבין הנפקת השטר. ראשית, מטען קטן המיועד לטיסת נוסעים עלול לסבול לעיתים מדחייה עקב חוסר מקום. העדיפות של חברות התעופה האזרחיות היא עבור הנוסעים והציוד האישי שלהם. לפיכך בעת שילוח אווירי, ניתן לאחסן מטענים מסחריים בתוך המטוס האזרחי רק במידה ונותר מספיק מקום ורק אם המידות הן קטנות או בינוניות.

שנית, הזמנת מקום למטען יכולה להתבצע באמצעות הטלפון. יש למסור את פרטי המטען ולציין את הנפח, את המשקל, את סוגו וגם את המידות שלו. עם סיום תהליך ההזמנה ושריון המקום מקבל המשלח אישור ממוספר וממוחשב. באמצעות האישור הזה הוא יכול להנפיק שטר מטען אווירי על גבי ניירת מקורית של חברת התעופה מולה הוא מתנהל. התוקף המשפטי של שטר המטען חל רק עם קבלת המטען בשדה התעופה וטעינתו בפועל על גבי המטוס. רק מי שרשום בשטר המטען או נציג מוסמך מטעמו רשאי לפדות את המטען ביעד.

בכל הנוגע אל הנושא של הנפקת שטר מטען ראשי, חברת התעופה ממספרת אותו לפי קוד הכולל שטרי מטען פנימיים. שטר מטען פנימי מונפק רק על ידי המשלח או אחד מנציגיו, ב-12 עותקים וסטים הכוללים 3 טפסים מקוריים ועוד 9 העתקים. המקור שייך כל הזמן למוביל המטען, ליבואן וליצואן, בעוד ההעתקים מועברים אל גורמים נוספים ולתיוק מסודר לצרכי מעקב ופיקוח.

מהי אמנת ורשה ומה הקשר שלה לשטר מטען אווירי?

המעמד החוקי והמשפטי של שטר מטען אווירי נגזר מתוך אמנת ורשה. אמנה זו קובעת אילו פרטים חייבים להופיע על גבי השטר ומדגישה בעיקר את האינפורמציה הנדרשת לגבי תיאור הטובין, אופן האריזה, מצבם הכללי והצהרה לכך שההובלה כפופה להוראות האמנה ונתונה לאחריותו של המוביל. שטר מטען אווירי מהווה גם הוא מהבחינה הזו ראיה לכאורה לחוזה ההובלה ולעיתים מצוין בו כיצד שולמו דמי ההובלה.

אנחנו בחברת ס.א.מ יכולים ללוות אתכם בכל שלבי תהליך ההוצאה, ההזמנה, המילוי וההנפקה של שטר מטען אוויר. יש לנו ניסיון משמעותי בשירות כזה ולאורך השנים צברנו ידע מעשי מוכח.

השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

מידע נוסף